Nguyễn Hồng Đức - Miss Ao Dai

Nguyễn Hồng Đức

Tên

Nguyễn Hồng Đức

Số điện thoại

091993892

Địa chỉ

4

Email

0908577382

Ghi chú đơn hàng

snm

Loại khung

Khung

Trắng

Trạng thái đơn

Vừa đặt (Chưa xác nhận)

Phí ship

40000

Tổng giá

200000

Hình ảnh

PositionX

PositionY

Scale

0

0

1

0

0

1

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon